اتصالات وملزومات

پیچ

پیچ پانل سرمته دار(TB)
از پيچ هاي TB (سرمته دار) براي اتصال گچ برگ به سازه هاي با ضخامت بالاتر از 0/7 ميلي متر و كمتر از 2/25 ميلي متر استفاده مي شود. توضيح اينكه چنانكه پيچ از دو يا چند لايه عبور نمايد، مجموع ضخامت لايه هاي فلزي را بايد در انتخاب نوع پيچ در نظر گرفت. پيچ هاي سرمته دار (Self-drilling screw ) در طول هاي 25، 35، 45، 55 و 70 ميلي متر عرضه مي شود.

کناف مشهد