اتصالات وملزومات

پیچ

پیچ سازه به سازه ساده(LN)

از پيچ هاي LN (نوك تيز) براي اتصال سازه هاي فلزي با ضخامت تا 0/7 ميلي متر به يكديگر استفاده مي شود. توضيح اينكه ضخامت كل لايه ها را بايد در انتخاب نوع پيچ در نظر گرفت. پيچ نوك تيز سازه به سازه با طول 9 ميلي متر عرضه مي شود.

کناف مشهد